GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site www.chimay.com (hierna “de internetsite” of “de site” genoemd). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site bezoekt. Het gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Bières de Chimay SA met betrekking tot het respecteren van de privacy. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of met het beleid van Bières de Chimay SA met betrekking tot het respecteren van de privacy (zie verder), gebruik deze site dan niet.

 

1/ Juridische informatie

Deze site werd gecreëerd door het bedrijf Hungry Minds en wordt beheerd door de marketingafdeling van het bedrijf Bières de Chimay SA – Route de Charlemagne, 8 – 6464 Baileux (Chimay) – België. Tel. : +32 60.21.03.11 – Fax : +32 60.21.34.22 – marketing@chimay.com btw-nummer: BE0438560655

 

2/ Bescherming van intellectuele rechten met betrekking tot de site en de inhoud daarvan

Alle rechten met betrekking tot de site, de inhoud en de structuur met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s, teksten, logo’s, lay-outs, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere items die bij deze site horen, zijn voorbehouden.
Deze zijn beschermd door nationale en internationale wetten en reglementen die zonder uitzondering gerespecteerd moeten worden door elke bezoeker van de site.
Enige reproductie of gebruik van deze site en de inhoud daarvan voor openbaar gebruik, op welke manier dan ook, is verboden, tenzij vooraf schriftelijk geautoriseerd door Bières de Chimay SA of enige andere geautoriseerde partij.

 

3/ Informatie op de site

Wij hebben de grootste zorg toegepast bij het verzamelen van informatie alsook het bewerken van de teksten op deze site.
Bières de Chimay SA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige fouten, onnauwkeurigheden of wijzigingen aan het programma die plaatsvinden tussen het moment van raadplegen van deze site en de gegeven datums.

 

4/ Links

In het geval dat links naar andere sites gemaakt worden, zal Bières de Chimay SA niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud daarvan, voor fouten in de adressen van de sites en voor de domeinnamen die daar weergegeven worden.

 

5/ Technische problemen

Ondanks pogingen om eventuele onderbrekingen als gevolg van technische problemen te vermijden, wijst Bières de Chimay SA alle verantwoordelijkheid af voor onderbreking van diensten of andere technische problemen.

 

6/ Klokkenluidersregeling

Dit beleid definieert en informeert werknemers (loontrekkenden, vrijwilligers, kandidaten en stagiairs) en alle andere potentiële en daadwerkelijke klokkenluiders (onafhankelijke werknemers, onderaannemers, partners, leveranciers, aandeelhouders, bestuurders, enz.) Beleid