Chimay

1. TOEPASSINGSGEBIED

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen via de website www.chimay.com of via andere verbonden communicatiemiddelen.

Ons Privacybeleid werd opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de website www.chimay.com of andere verbonden communicatiemiddelen ingezameld worden is de volgende:

Bières de Chimay SA
Route Charlemagne, 8
6464 Chimay-Baileux
KBO: 0438.560.655
vie-privee-bdc-fdc@chimay.com

3. GEGEVENSCATEGORIEËN

Voor de uitoefening van onze activiteiten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, enz.)
 • Gedragsgerelateerde marketinggegevens

4. VERWERKINGSDOELEINDEN

 1. Voor de identificatiegegevens
  Uw identificatiegegevens zorgen ervoor dat we u gegevens over evenementen, diensten en voor u interessante producten kunnen toesturen.
 2. Voor de gedragsgerelateerde marketinggegevens
  Deze gegevens zorgen ervoor dat we een beter beeld krijgen van uw profiel en uw gewoontes om op uw wensen in te spelen.

5. BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Uw gegevens worden enkel bewaard zolang nodig is en maximaal drie jaar vanaf de 31e december die volgt op de dag waarop u de laatste keer op onze berichten geantwoord hebt.

6. COOKIES

Tijdens uw bezoek aan onze website www.chimay.com worden er cookies achtergelaten op de harde schijf van uw computer of toestel. We gebruiken cookies om onze regelmatige bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken, kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

7. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens kunnen aan de volgende bedrijven worden meegedeeld:

 • Chimay Fromages SCRL;
 • Auberge de Poteaupré, afgekort als A.D.P. SNC;
 • Espace Chimay ASBL;
 • Discobeer SA;

Indien uw vraag dat vereist, kunnen uw gegevens ook meegedeeld worden aan andere entiteiten die deel uitmaken van de ‘Groep Chimay’ of andere partners die de regio Chimay promoten.

De ‘Groep Chimay’ omvat de volgende bedrijven:

 • Chimay-Gestion SCRL;
 • Chimay-Patrimoine SA;
 • Fondation Chimay-Wartoise FUP;
 • Chimay Energie Environnement SA;
 • Auberge de Poteaupré, afgekort als A.D.P. SNC;
 • Espace Chimay ASBL;
 • Discobeer SA;
 • Bières de Chimay SA;
 • Chimay Fromages SCRL;

(hierna ‘Groep Chimay’ genoemd).

Daarnaast kunnen we – voor bepaalde activiteiten – beroep doen op derden die gespecialiseerd zijn in hun domein (communicatie, beheer van onze websites, activiteiten op sociale media, beheer en uitbreiding van databases). Al die verwerkers worden opgelijst in een intern verwerkingsactiviteitenregister. We selecteren deze partners zorgvuldig en zien erop toe dat ze voldoen aan onze standaarden op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van onze verwerkers buiten de Europese Unie).  We houden intern een register van al onze gegevensverwerkers bij. Indien nodig kunnen we u informatie geven over de categorieën van onze verwerkers. Om dergelijke informatie te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar vie-privee-bdc-fdc@chimay.com.

8. RECHT OP AFBEELDING

Voor de uitoefening van onze activiteiten kunnen algemene of close-upfoto’s genomen worden. Tenzij u anders vermeldt, gaan we ervan uit dat u uw toestemming geeft voor deze foto’s en de publicatie ervan op onze website www.chimay.com of op andere communicatiemiddelen van Bières de Chimay Sa en Chimay Fromages SCRL.

9. BIJWERKEN VAN GEGEVENS

We streven ernaar om alle foutieve persoonsgegevens over u te verwijderen of aan te passen.

10. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

We verzekeren u dat alle noodzakelijke technische, organisatorische en persoonsgerelateerde maatregelen (firewall, persoonlijke wachtwoorden, controlesysteem, beperkte toegang tot bestanden, …) genomen worden om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd worden (met name tegen verlies, misbruik, toegang, en niet-toegestane wijziging of vernietiging).

De manier waarop uw gegevens bewaard worden en de genomen veiligheids- en privacymaatregelen worden verduidelijkt in een intern uitgewerkt verwerkingsactiviteitenregister.

Indien uw persoonsgegevens op de een of andere manier geschend worden, verbinden we ons ertoe om de Gegevensbeschermingsautoriteit hier zo snel mogelijk over in te lichten, indien mogelijk uiterlijk 72 uur nadat we de schending hebben vastgesteld.

Het spreekt voor zich dat u als enige verantwoordelijk blijft voor de beveiliging en privacy van uw aanmeldgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).

Indien uw aanmeldgegevens gestolen of ongepast gebruikt worden, willen we u vragen om ons onmiddellijk te informeren via een e-mail naar het volgende adres: vie-privee-bdc-fdc@chimay.com 

11. UW RECHTEN

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft elke persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden het recht om:

 • zijn gegevens te raadplegen en een kopie van die gegevens te verkrijgen (in een formaat dat eenvoudig gebruikt kan worden en de draagbaarheid van gegevens toelaat);
 • de verwijdering van zijn gegevens te vragen;
 • onvolledige of foutieve gegevens te wijzigen;
 • een beperkt gebruik van de gegevens te vragen;
 • zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens en in het bijzonder de verwerking voor directe marketingdoeleinden.

Personen die hun bovenstaande rechten willen uitoefenen, kunnen een e-mail sturen naar het volgende adres: vie-privee-bdc-fdc@chimay.com

De vragen worden zo snel mogelijk behandeld en in elk geval binnen een maand nadat de vraag ontvangen werd.

We willen u er overigens op wijzen dat elke persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) indien hij of zij vindt dat de verwerking van die gegevens indruist tegen de geldende wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

12. TOEKENNING VAN RECHTEN OP INSTAGRAM

Door #YESCHIMAY op het sociale netwerk te antwoorden, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden en verleent u Chimay kosteloos het recht om uw foto's voor elk doel, commercieel of niet, te gebruiken op de website of de digitale marketing, reclame en promotie van Chimay, inclusief maar niet beperkt tot sites, nieuwsbrieven en / of sociale media, maar ook in winkels en op elk ander communicatiemiddel. Bijgevolg verleent u Chimay op de geselecteerde foto's gratis en voor onbepaalde duur:

 • een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij recht op gebruik, distributie en exploitatie,
 • het recht om de geselecteerde foto's geheel of gedeeltelijk te publiceren, reproduceren, wijzigen en verspreiden.

13. WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID

Ons Privacybeleid kan gewijzigd worden om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met de wettelijke bepalingen.

We willen u vragen om regelmatig onze website te raadplegen om de laatste versie van ons Privacybeleid te kennen.

 

Datum van de laatste wijziging: juli 2019