Bieren en kazen van Chimay,
een duurzame inzet

Uitmuntende bieren en kazen maken kan alleen met respect voor ons milieu. Met dit in gedachten innoveert en moderniseert Chimay al jaren zijn installaties.

Snelle bewustwording

Bij de ondertekening van het Verdrag van Kyoto in 1997 besloot Chimay te investeren om de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen, een beslissing die overigens perfect aansluit bij de filosofie van de monniken die de abdij in 1850 stichtten. Al jaar en dag leiden de monniken van Chimay een sober leven, waarbij de leden van de gemeenschap elkaar helpen en respect voor de natuur belangrijk is. 

Zonne- en windenergie

In 2019 werden op het dak van de bottelingsinstallatie in totaal 1200 zonnepanelen geïnstalleerd. Dankzij dit grootschalige project kon 15% van het elektriciteitsverbruik van de bottellijn worden opgevangen. Vandaag is 80% van de gebruikte elektriciteit op de site van hernieuwbare oorsprong, geproduceerd door onze panelen en door de nieuwe windturbine, die in 2020 op de site werd geplaatst.

In oktober 2022 worden meer dan 1.000 panelen aan de bestaande installatie toegevoegd om een derde van het verbruik van de naburige kaasmakerij te dekken.

Wanneer er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan Chimay nodig heeft, wordt deze teruggevoerd naar het net om gezinnen in de regio van stroom te voorzien. Dankzij dit sterke engagement kan Chimay elk jaar maar liefst 1000 ton CO2 minder uitstoten.

Innovaties op elk niveau

Elektriciteitsproductie is een belangrijk punt, maar een lager verbruik en minder afval zijn een prioriteit! Zo wordt de warmte uit het brouwproces gerecupereerd om de abdij te verwarmen.

De draf, het vaste restproduct dat tijdens het brouwproces ontstaat, wordt gebruikt als kwaliteitsvoer voor de koeien uit de streek, die de heerlijke melk produceren voor de kaas van Chimay. Ten slotte zijn er nog vele andere aanpassingen gedaan om de ecologische voetafdruk van de abdij, de brouwerij en de kaasmakerij van Chimay te verkleinen: een verwarmingsketel met pellets, een efficiëntere bottellijn, een lager waterverbruik, isolatie van onze hergistingshal, minder verplaatsingen voor het personeel, enz. Dankzij al die aanpassingen kunt u met een gerust hart van onze producten genieten, met de zekerheid dat we zorg dragen voor ons milieu.

Momenteel ligt het zwaartepunt van onze inspanningen op onze warmteproductie. Die is essentieel voor het brouwproces en vereist veel fossiele brandstoffen, die echter snel zullen worden vervangen door een hernieuwbaar en koolstofarm alternatief.

«Ons motto is om de wereld zo goed mogelijk achter te laten voor de generaties van de toekomst » 

Xavier Pirlot, Algemeen Directeur van Chimay Bieren en kazen.