De Abdij van Scourmont

Sinds 1850

De Abdij van Scourmont

Tijdens de zomer van 1850 vestigt een kleine groep monniken zich op het wilde hoogland van Scourmont bij Chimay. Rond het klooster worden een boerderij, een brouwerij en een kaasmakerij gebouwd.

De Abdij van Scourmont stond aan de wieg van verschillende economische activiteiten, waardoor de regionale ontwikkeling op gang kwam.

Fondation Chimay-Wartoise

Deze stichting van publiek nut werd in 1996 opgericht op initiatief van de kloostergemeenschap van de Abdij van Scourmont.

De monnikengemeenschap van de Abdij van Scourmont wilde een grens trekken tussen haar geestelijke roeping en alle economische beslommeringen die het gevolg waren van de door haar opgerichte bedrijven (brouwerij, kaasmakerij, herberg, …). Daarom maakte de monnikengemeenschap van Scourmont de Stichting deelgenoot in haar bedrijfsaandelen.

www.chimaywartoise.be

Ethiek

De abdij staat borg voor de naleving van een kernwaarde, de ethiek.

Deze wordt gehanteerd in het hele proces van de fabricage en de commercialisering van de producten, meer bepaald op volgende punten:

  • De inkomsten uit de verkoop worden grotendeels besteed aan onderlinge sociale hulpverlening.
  • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verantwoorde consumptie van de producten.
  • Respect en waardering voor de mensen die meewerken aan de fabricage van de producten.
  • Fabricage op basis van 100% natuurlijke en beschermde ingrediënten.