Chimay

Chimay, een heel speciaal bier !

De Traditie van het mooi gebaar

Sinds de oprichting in 1850 hecht de abdij van Scourmont ontzettend veel belang aan waarden als samenwerking en delen. Het is dus niet meer dan logisch dat de bieren en kazen van Chimay altijd al het Trappistenlabel hebben gedragen. Het label garandeert dat het bier en de kaas worden geproduceerd binnen de muren van de abdij of in de directe omgeving, onder toezicht van de monniken, en dat het merendeel van de opbrengst wordt geschonken aan sociale projecten.

U doet dan ook steeds een mooi gebaar wanneer u ervoor kiest om een ​​Chimay-bier te drinken of een Chimay-kaas te eten! Zo draagt u namelijk uw steentje bij aan tal van maatschappelijke projecten.

In meer dan 170 jaar zijn er vele projecten tot stand gekomen.

De Fondation Chimay Wartoise zorgt dat alles in goede banen worden geleid en dat de nodige subsidies worden toegekend voor de regionale initiatieven. Meer info kunt u terugvinden op chimaywartoise.be

Andere projecten worden rechtstreeks ondersteund door de gemeenschap van monniken van de abdij van Scourmont (ook wel "Solidarité Cistercienne" genoemd).

 
 
 
 

Chimay, een merk dat zich inzet in een wereld die meer solidariteit vraagt.

La ferme de l'Albatros-Poteaupré

In het kader van het herbestemmingsproject van haar abdijboerderij heeft de Fondation, in samenwerking met de vzw Albatros, besloten om een ​​complex van meerdere hectares te creëren om volwassenen met een handicap te huisvesten en activiteiten aan te bieden.

De site biedt:

 • accommodatie-infrastructuur (36 gehuisveste personen en 100 personen in dagverblijf),
 • culturele of sportieve activiteiten,
 • ateliers (bakkerij, banketbakkerij, conservenfabriek, oliemakerij, groenteverwerking, champignonkwekerij, witloof- en paardebloemkwekerij),
 • overdekte en niet-overdekte ruimtes voor tuinbouwactiviteiten, kleine veeteelt, stalruimtes voor vee,
 • een winkel die toegankelijk is voor bezoekers,
 • een waterzuiveringsinstallatie,
 • compostering door het kweken van wormen.

Bijna 30 personeelsleden begeleiden mensen met een verstandelijke handicap op dit project.

"Solidarités plurielles" van L'Entre-Sambre-et-Meuse - Mariembourg

De vzw uit Couvin biedt concrete hulp aan mensen met schulden en gezinnen in armoede door verschillende diensten aan te bieden:

 • Sociale kruidenier
 • Winkel met tweedehands kleding
 • Magazijn voor tweedehands meubels, servies en huishoudelijke apparaten
 • Schuldbemiddelings- en budgetbegeleidingsdienst
 • Wasserette
 • Solidair restaurant
 • Een verblijfplaats voor de meest hulpbehoevenden

De Fondation Wartoise biedt  financiële ondersteuning op verschillende manieren.

L'Ecole de la Croix - Momignies

Financiering voor een renovatieproject in de Ecole de la Croix in Momignies:
- Grotere klaslokalen
- Nieuwe refter
- Ruimer kinderdagverblijf
- Aanleg van parkeerplaatsen voor kortparkeren
- Nieuwe sporthal
- Groene ruimte

 

Association Tolou op Lesbos - Griekenland

Hulp aan vluchtelingen in Griekenland.

In 2020 heeft de Solidarité Cistercienne financiële steun verleend aan deze vereniging die een school heeft opgericht in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. De vereniging heeft ook eerstehulpopleidingen aangeboden in het kamp.